Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

Bestraffning ingår inte som ett element i Scientologins rättssystem, eftersom det i samhället sedan länge har stått klart att bestraffning oftast bara förhärdar den bestraffade och leder honom in i ett mönster av destruktivt beteende. De som har gjort sig skyldiga till kyrkliga överträdelser åläggs i stället att gottgöra den skada deras handlingar vållat, genom att för de drabbades räkning utföra vad som närmast motsvarar samhällstjänst, eller annan liknande gottgörelse. På detta sätt hjälper Scientologins rättsförfaranden en människa att tillämpa etik på sig själv och sina aktiviteter och därmed ta sig upp till högre tillstånd.

Rättsåtgärderna inom Scientologin skyddar också gruppen från individers destruktiva handlingar. En person som vägrar uppföra sig etiskt och som begår brott mot gruppen i stort kan bli föremål för en rättsåtgärd, i försök att få honom att bättra sig. En bevisningskommitté kan, beroende på hur allvarliga personens överträdelser är, rekommendera acceptabel gott-görelse och lämpliga påföljder, varvid hänsyn tas till eventuella förmildrande omständigheter. Den hårdaste påföljd som en person kan utsättas för är att uteslutas ur kyrkan. Detta kan inträffa när personen har begått flagranta handlingar, avsedda att skada Scientologin eller scientologer, eller när han tydligt har visat att han inte längre ansluter sig till kyrkans mål, utan aktivt motsätter sig dem. En sådan person har visat att han motarbetar det som Scientologin står för. Genom att allmänt kungöra personens uteslutning, varnar man andra scientologer med gott anseende hos kyrkan, så att de kan vara på sin vakt mot honom, till dess att hans handlingar är mer i överensstämmelse med gruppens.

Inga ytterligare åtgärder vidtas av kyrkan eller dess medlemmar, eftersom rättvisa har skipats genom att individen uteslutits ur gruppen. Uteslutning ur Scientologin är den strängaste påföljd en scientolog kan utsättas för, eftersom det fullständigt stoppar alla vidare framsteg på Bron för hans del. När en person väl har uteslutits, måste han gå sin egen väg och ordna upp sitt liv utan någon ytterligare kommunikation, hjälp eller vägledning från kyrkan – som är fullt upptagen med att skänka sin hjälp åt dem som verkligen vill ha den. Den uteslutne är inte längre en del av Scientologins gemenskap och är avskuren från förmånerna i Scientologin (inbegripet att ha tillgång till dess rättsliga procedurer), oavsett vilka svårigheter han möter.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation