Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


LAGEN OM TREDJE PART

Ett annat viktigt hjälpmedel som scientologer ofta använder för att förbättra sina liv, undanröja hinder som kan sakta ned deras framsteg på Bron och förbättra tillstånd i största allmänhet är “lagen om tredje part”. Denna lag, upptäckt och formulerad av L. Ron Hubbard, belyser den bakomliggande orsaken till alla konflikter människor emellan – vare sig de utspelar sig i hemmet, i det område där man bor eller på det nationella planet. Exakt uttryckt lyder lagen som följer:

“DET MÅSTE FINNAS EN OKÄND TREDJE PART I VARJE TVIST, FÖR ATT DET SKALL FINNAS EN KONFLIKT

eller

FÖR ATT EN TVIST SKALL UPPSTÅ, MÅSTE EN OKÄND TREDJE PART AKTIVT SKAPA DEN MELLAN TVÅ POTENTIELLA MOTSTÅNDARE

eller

ÄVEN OM DET ALLMÄNT ANSES ATT DET KRÄVS TVÅ FÖR ATT EN STRID SKALL UPPSTÅ, MÅSTE DET FINNAS EN TREDJE PART SOM FRAMBRINGAR DEN FÖR ATT EN FAKTISK KONFLIKT SKALL INTRÄFFA.”

En avundsjuk affärskollega som ständigt baktalar en hos chefen, den ogine grannen som illistigt nedvärderar en hustru inför hennes make, en missnöjd före detta anställd som talar illa om företaget inför dess kunder – de kan alla vara den dolda tredje parten i en konflikt som är mycket skadlig för överlevnaden. Men fastän sådana tredje parter verkar i det fördolda, är de mycket verkliga och kan ställa till med stor förödelse – förvärra tillstånd och livsvillkor på en eller flera av dynamikerna – om de inte avslöjas. Därför är det inte ovanligt att lagen om tredje part används i anslutning till stegen i tillståndsformlerna, för att exempelvis rädda ett äktenskap eller ett vänskapsförhållande. Men i likhet med tillvägagångssättet för att upptäcka den antisociala personligheten, var L. Ron Hubbard noga med att exakt beskriva hur man utnyttjar detta hjälpmedel, så att det inte används på ett orättvist sätt.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation