Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


SCIENTOLOGINS RÄTTSSYSTEM

Trots alla de medel och den kunskap en scientolog förfogar över för att förbättra sina villkor och höja sin etiknivå, kan det emellanåt bli nödvändigt för gruppen att ingripa och vidta åtgärder för att skydda majoriteten när han underlåter att själv vidta sådana åtgärder – det är därför som Scientologins rättssystem finns till. Grundtanken i detta system är lika enkel och förnuftig som den teori som ligger till grund för Scientologins etiksystem. Rättskipning finns till för att skydda anständiga människor och är något som behövs i varje framgångsrikt samhälle. Annars attackerar råskinnen de svaga, de goda och de produktiva. I dagens samhälle håller dock rättvisa och skipandet därav på att förlora alltmer i kraft.

Dagens rättsväsende är en djungel av krångliga termer, och har sorgligt nog kommit att bero på vilken advokat eller åklagare som kan framföra den bästa argumenteringen. Begreppen rätt och fel, skyldig och oskyldig, har givits mycket underordnade roller i denna “teater”. En advokat som till exempel försvarar en brottsling som står anklagad för väpnat rån är inte intresserad av att fastställa sin klients skuld eller oskuld. Han letar i stället efter ett kryphål eller en lagteknisk detalj som han kan utnyttja för att få målet avskrivet och sin klient frikänd – vare sig denne är skyldig eller ej. Få människor har råd att ens försöka få rättvisa skipad i domstolarna. Och även om man vinner, gör advokaternas arvoden att det oftast blir en pyrrusseger. Rättsprocessen i domstolssystemet är en veritabel labyrint av yrkanden och skrivelser.

Scientologin har ett annat system, som skiljer sig från alla andra. Dess rättssystem är både snabbt och rättvist, och scientologer använder det för att skydda de anständiga och de produktiva.

Inom Scientologin skipas rättvisa i enlighet med en precis och lättbegriplig samling bestämmelser – kyrkans rättsstadgar. De är exakt beskrivna, publicerade vitt och brett och är väl kända av scientologer. Rättsprocedurerna sker helt i enlighet med dessa rättsstadgar och går enbart ut på att fastställa om de brutits mot eller ej. Misstankar, åsikter eller nycker saknar relevans. Alla scientologer med gott anseende hos kyrkan har vissa rättigheter, vilka skyddas genom dessa rättsstadgar.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation