Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


STATISTIKER: ETT MÅTT PÅ ÖVERLEVNAD

Utöver vad som tidigare sagts om etiktillstånden i Scientologin, bör det nämnas att scientologer använder statistiker som en mätmetod, för att förhindra gissningar vid tillämpning av tillståndsformlerna. Enkelt uttryckt är en statistik ett fundamentalt hjälpmedel för mätning av överlevnadspotential. En statistik är ett antal eller en mängd av något i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. En statistik avser mängden utfört arbete eller värdet av det, och är det enda förnuftiga sättet att mäta produktion eller verksamhet av något som helst slag. Även om man normalt sett tänker sig statistiker som något i stil med “sålda varor” eller “mottagen betalning”, kan vad som helst analyseras med statistikers hjälp – alltifrån fiske till fönsterputsning. Dessutom är det bara genom statistiker som man kan vara säker på att finna exakt rätt tillstånd – vare sig det handlar om en förbättring eller en försämring – utan att förlita sig på rykten eller hörsägen. En scientolog som förstår hur man sammanställer, ritar upp och jämför statistiker är sålunda väl rustad för att avgöra exakt vilket tillstånd en verksamhet befinner sig i, och kan därmed avgöra exakt vilka steg han måste ta för att förbättra detta tillstånd.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation