Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


DEN ANTISOCIALA PERSONLIGHETEN

En annan viktig aspekt av Scientologins etiksystem är att kunna känna igen den antisociala personligheten. Av människans tidigaste, på etiska principer baserade lagar och kodexar framgår det att man redan då förstod och insåg att det finns individer bland oss – omkring 2,5 % av alla människor – med vissa utmärkande egenskaper och mentala attityder som får dem att våldsamt motsätta sig varje verksamhet eller grupp som syftar till förbättring. I denna kategori finner man Hitler- och Djingis khan-personligheterna, förhärdade mördare och narkotikakungar. De mest iögonfallande antisociala typerna må vara lätta att upptäcka, om inte annat så genom de lik de lämnar efter sig, under det att de övriga inte märks lika tydligt. Företag vittrar sönder utan synbar anledning, äktenskap spricker oförklarligt. Ja, dessa och tusentals andra olyckor och motgångar kan drabba dem som står i kontakt med den antisociala personligheten. Faktum är att sammanlagt 20 procent av alla människor befinner sig i den olyckliga omständigheten att de står i kontakt med en antisocial personlighet. L. Ron Hubbard ger därför mycket specifika riktlinjer för hur man upptäcker sådana personligheter.

Han ville dock försäkra sig om att dessa riktlinjer aldrig skulle komma att leda till ständiga häxjakter eller medföra oberättigade, fördömande stämplar, varför han även ger en exakt beskrivning av den sociala personligheten – den kategori som flertalet människor tillhör. Dessutom betonar L. Ron Hubbard genomgående att alla människor – ja, till och med de som synes mest förhärdade – i grunden är goda, helt bortsett från yttre karaktärsdrag.

Det står helt klart hur viktigt det är att upptäcka den antisociala personligheten när man betänker vilken inverkan han har på sin omgivning. Man har funnit att en person som står i förbindelse med en antisocial personlighet upplever en kraftigt sänkt överlevnadsnivå, vilket inte bara hämmar hans framsteg inom Dianetik och Scientologi, utan inom alla områden av hans liv. Men det går längre än så – de problem som uppstår till följd av hans allt sämre tillstånd tenderar även att sprida sig till andras liv. En sådan person kallas därför “potentiell besvärskälla”. Genom standardmässig tillämpning av den information som ges i L. Ron Hubbards bok Introduktion till Scientologi-etik kan potentiella besvärskällor emellertid snabbt få hjälp. Scientologer använder faktiskt dessa kunskaper dagligen, för att rädda äktenskap, föra föräldrar och barn närmare varandra och för att förvandla bekymmer och elände till glädje och hälsa.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation