Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN


TILLVARONS OLIKA TILLSTÅND

Photos
Genom boken Introduktion till Scientologi-etik, kursen med samma namn, tillsammans med L. Ron Hubbards bandinspelade föreläsning Tillvarons fem tillstånd får man en fullständig insikt i teknologin för Scientologi-etik och Scientologirätt.

Efter att ha slagit fast de grundläggande definitionerna för etik, gott och ont, och efter att ha fastställt det nödvändiga i etiskt handlande, gick L. Ron Hubbard vidare och utvecklade en metod som gjorde det möjligt för en person att gradvis höja sin etiknivå och därigenom höja sin överlevnadsnivå inom vilket område som helst av sitt liv. Det rör sig om ett system för förbättring, som inte liknar något annat system. Det innehåller inte någonting av principen att “vara god och följa den smala vägen”, vilken av många uppfattas som svår att hålla fast vid. Det bygger snarare på tanken att det finns olika grader av etiskt handlande, och att saker och ting kan överleva mer eller mindre bra, men att de ändå i hög grad kan förbättras. Följaktligen grep sig L. Ron Hubbard an att beskriva de olika etiktillstånd, som utgör graden av framgång eller överlevnad hos någonting, och även exakt hur man förbättrar ett sådant tillstånd av överlevnad.

Dessa tillstånd är inte statiska – antingen förbättras eller förvärras de, beroende på ens handlingar. Det är ett obestridbart faktum att ingenting förblir i exakt samma skick för alltid – ett sådant statiskt tillstånd är faktiskt främmande för livet och detta universum. Antingen växer saker och ting eller också krymper de. De kan, av allt att döma, inte bibehålla ett tillstånd av jämvikt eller stabilitet. Allt som existerar befinner sig i ett tillstånd av ett eller annat slag. En person är själv i ett visst tillstånd, hans arbete är i ett tillstånd, hans äktenskap är i ett tillstånd och så vidare.

L. Ron Hubbard identifierade och beskrev dessa tillstånd och fastställde sedan vad som faktiskt krävs för att ta sig från ett visst tillstånd till ett högre. Han beskriver sammanlagt tolv olika tillstånd. De sträcker sig från ett tillstånd av total förvirring (confusion), där en individ inte är i stånd att åstadkomma en produkt överhuvudtaget, till ett stabilt tillstånd av makt eller kraft (power), där knappast någonting kan äventyra hans ställning. På vägen till “power” passerar han igenom andra tillstånd, såsom “normal verksamhet” (normal operation), vari han undan för undan vidgar sin kontroll, producerar mer och mer, men fortfarande inte har uppnått någon varaktig stabilitet. Genom fortsatta ansträngningar kommer han till slut upp i ett tillstånd av överflöd (affluence) – ett överflöd av de saker som höjer kvaliteten på hans liv. Eller också, om han inte tar de korrekta stegen, kan han sjunka ner i ett tillstånd av nödläge (emergency).


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation