Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

Genom att använda dessa tillstånd och de formler som gäller för dem kan man förbättra vad som helst, vare sig det gäller personlig lycka, prestationsförmågan hos ett idrottslag eller verksamheten vid ett multinationellt företag. För att ta ett annat exempel: Om en fotbollsspelare en dag får reda på att han har blivit förpassad till avbytarbänken, finns det exakta tillvägagångssätt som han kan använda sig av för att få tillbaka sin plats i laget. Om en anställd befordras, med en avsevärd löneförhöjning, kan han genom att noggrant tillämpa formlerna för Scientologins etiktillstånd undgå att falla i fällan att nu spendera mer än han tjänar eller tro att han nu omedelbart kan styra och ställa som han vill.

Det är viktigt att inse att det inte finns något godtyckligt i Scientologins tillståndsformler. Å ena sidan hjälper de en scientolog att höja sin etiknivå och påskyndar på så sätt hans väg uppför Bron. De kan emellertid också höja etiknivån och överlevnaden för vem som helst, oavsett omständigheterna. I tillstånden återfinns nämligen de principer som styr hela tillvaron, och om de följs, leder de verkligen till förbättring. Om de å andra sidan inte följs, kommer individen, hans arbete, hans relationer, ja till och med hans tillhörigheter att försämras och sjunka till närmaste lägre tillstånd.

Scientologer använder dessa tillståndsformler för att lösa personliga problem och handskas med familjeförhållanden, för att få kontroll över med- och motgångar på arbetet och för att reda upp sina relationer till andra människor. Tillståndsformlerna kan användas i varje situation, på varje dynamik. De utgör de hjälpmedel varmed en människa kan förändra sitt liv och sin omgivning.

Eftersom tillståndsformlerna följer naturlagar som omfattar livets alla strävanden, öppnar de naturligtvis dörren till bättre överlevnad på varje dynamik och i varje verksamhet. Dessutom är det lätt att lära sig tillämpa tillståndsformlerna, och de kan omedelbart föra en in på en väg som leder till lycka, framgång och välbefinnande.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation