Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

ETIK

Etiksystemet i Scientologin bygger helt och hållet på förnuft. L. Ron Hubbard påpekade att moralregler i grunden är lagar för handlande uppställda utifrån forna tiders samlade erfarenhet, och att de därför kanske inte längre är helt tillämpliga på överlevnad – men att etik å andra sidan uteslutande består av förnuft som syftar till bästa möjliga överlevnad för alla dynamiker. Det är sant att en moralkodex, i brist på annat, kan tjäna som en generell måttstock för optimalt handlande – och efterlevnad av samhällets moralregler ingår ju alltid i etiskt handlande. Men med tiden kan moralregler bli föråldrade och betungande och därigenom inbjuda till revolt. Man må alltså följa moralregler – men vad som håller vägarna uppför Bron öppna och i gott skick är iakttagandet av etiska normer. Det är detta som gör det möjligt för scientologer att göra stabila framsteg utan störningar.

Etik kan definieras som de åtgärder som en person vidtar beträffande sig själv för att trygga sin fortsatta överlevnad på de olika dynamikerna. Det är något personligt. När man är etisk, är det något man själv väljer att vara.

Det går inte att bestrida logiken i Scientologi-etik. Den baserar sig på två grundläggande begrepp: gott och ont. Liksom med etik och rättvisa har begreppen gott och ont länge varit föremål för åsikter, begreppsförvirring och komplikationer. Men för att förstå vad Scientologi-etik egentligen handlar om, måste man inse att gott är något som kan anses vara en konstruktiv överlevnadshandling. Det är, enkelt uttryckt, något som är mer till gagn än skada på de olika dynamikerna. Det är sant att ingenting är fullständigt gott och att det ofta krävs ett visst mått av förstörelse för att något nytt skall kunna byggas upp. Men om det konstruktiva väger tyngre än det destruktiva, det vill säga om ett större antal dynamiker blir hjälpta än det antal som skadas, då kan en handling anses vara god. Om en ny kur, för att nu ta ett exempel, räddar hundra liv, men bara kräver ett, är den en acceptabel kur.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation