Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 17


ETIK- OCH RÄTTSFRÅGOR INOM SCIENTOLOGIN

D

et är en gammal sanning att andlig utveckling och korrekt handlande är oupplösligt förenade med varandra. Följaktligen innehåller alla stora religiösa filosofier någon form av etik-, moral- och/eller rättssystem. Ett tydligt exempel på detta är de tio budorden, vars syfte var att i lag förbjuda de förseelser som ansågs vara mest anstötliga inför Gud och mest skadliga för det judiska folket. På liknande sätt utvecklade buddisterna begreppet “rätt levnadssätt”, och de kristna uppfattningarna om synd fyller tusen sidoreller mer. Att enbart uppställa regler har dock aldrig lett till märkbara förbättringar. Tidigare fanns det ingen användbar teknologi för etik och rättvisa – inte förrän L. Ron Hubbard definierade och systematiserade ämnet. Han utvecklade en teknologi inom detta område som leder till ökad lycka, större framgång och bättre överlevnad.

När man betraktar Scientologins etik- och rättssystem, finns det en annan lika relevant faktor som man måste ta hänsyn till: för en scientolog är det inte tillräckligt att enbart bry sig om sin egen överlevnad och att förbättra sin egen andliga tillvaro genom Scientologin, medan man lämnar sina medmänniskor åt deras eget öde. Allt eftersom scientologer förkovrar sig i sin religion, blir de allt mer medvetna om sin omgivning och de personer som finns där, samt om sitt ansvar för samhället och världen i stort. Scientologins etik- och rättssystem är därför, på ett väl anpassat sätt, mycket mer än bara en personlig angelägenhet. Det är en integrerad del i ett bredare synsätt, att förbättra tillstånd och förhållanden på alla dynamiker – att hjälpa till att befria en värld från förnedring, våld och lidande som är så vanligt i modern kultur.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation