Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KYRKANS KAPLANTJÄNSTER


ANDRA PASTORSTJÄNSTER

Kaplanen är bara en av flera pastorer bland personalen i lokala kyrkor som tillhandahåller livsviktiga tjänster till scientologer. Vissa prästvigda Scientologi-pastorer är högt utbildade i Scientologins teknologi för tex förrättande av bikt. De mottar bikter från varje församlingsmedlem som har gjort sig skyldig till någon moralisk överträdelse och som vill ta ansvar för sitt tidigare handlande och rätta till det. De har också befogenhet att ge andlig förlåtelse till den som ärligt och uppriktigt avlägger en bikt. När en sådan förlåtelse ges, åstadkommer det ofta anmärkningsvärda resultat – personens önskan att göra framsteg på Bron vitaliseras, men inte bara det, hela hans liv ter sig mycket ljusare. Resultatet kan sålunda bli ett verkligt andligt åter-uppvaknande.

Det finns en annan person bland kyrkans personal som kan spela en viktig roll för scientologers andliga liv. Det är den person som ansvarar för kyrkans etik – etikchefen. En av hans huvudfunktioner är att hjälpa församlingsmedlemmar att lösa problem som de stöter på i sina liv och som negativt påverkar deras framsteg på Bron. En utbildad etikchef kan hjälpa till att reda ut områden i livet där personen har andliga problem, vilka kan medföra att han inte får alla de vinster han annars skulle få i sin utbildning och auditering. Etikchefen ger också vägledning till scientologer som besväras av antisociala individer, vars avsikter och handlingar motverkar deras andliga välbefinnande. Som närmare anges i följande kapitel, upptäckte L. Ron Hubbard grunderna för etik och utvecklade många metoder som etikchefen använder för att hjälpa scientologer att leva ett lyckligare och mer etiskt liv – vilket gör dem mer kapabla att uppnå sina andliga mål.

En Scientologi-pastor har en roll som på ett unikt sätt är både traditionell och icke-traditionell. Den traditionella aspekten är att en stor del av en Scientologi-pastors arbete går ut på att hjälpa de svaga, de bedrövade och de som fjärmat sig. Men hans verksamhet stannar inte vid detta, eller vid att visa deltagande och medkänsla, baserat på människokännedom och tro. Detta är vad som avviker från gängse tradition – han kan göra mycket mer än så. Med hjälp av L. Ron Hubbards teknologi kan han faktiskt förbättra deras livsvillkor.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation