Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KYRKANS KAPLANTJÄNSTER

KAPLANTJÄNSTER

Kaplanen hjälper även församlingsmedlemmar på ett mer personligt plan. Det är ett välkänt faktum i en Scientologi-församling att man alltid kan vända sig till kaplanen för att få råd och vägledning om man har problem eller svårigheter som kan utgöra ett hinder för ens framsteg uppför Bron, eller om man inte har någon annan att vända sig till.

Denna hjälp kan ta sig många uttryck.

Ett gift par, till exempel, som har problem i sitt äktenskap och finner att detta påverkar deras framsteg i auditering och utbildning negativt, kan vända sig till kaplanen för att få hjälp att reda ut sina problem. En kaplan är utbildad att ge Scientologi äktenskapsvägledning, vilket är en exakt metod som används för att lösa äktenskapliga problem. Den är avsedd att finna och lösa orsaken till alla sådana svårigheter: överträdelser mot den moralkodex som makarna tidigare hade enats om, överträdelser som nu hämmar deras kommunikation. Men Scientologi-äktenskapsvägledning åstadkommer mer än att återupprätta kommunikationen mellan makar, den får också affiniteten och verkligheten att blomma upp på nytt. Med hjälp av dessa metoder har kaplaner och andra Scientologipastorer framgångsrikt räddat tusentals äktenskap.

En kaplan räddar inte bara äktenskap, utan anlitas ofta för att hjälpa barn – som en del av sin större strävan att återupprätta familjegemenskapen. Han kan göra detta på flera olika sätt.

Skolelever som brottas med studieproblem kan lösa dessa genom att använda L. Ron Hubbards studieteknologi. Och en elev som inte kan samsas med sina kamrater kan snabbt komma tillrätta med detta genom kommunikationsfärdigheter som han lär sig på en kurs som är speciellt utformad för barn.

Ett sjukt eller skadat barn, tom ett spädbarn, kan erhålla assister – tekniker som har utvecklats av L. Ron Hubbard för att lindra den andliga aspekten av fysisk smärta, chocktillstånd eller känslomässiga trauman. En assist kan användas för att hjälpa människor i alla åldrar och bygger på principen att man mentalt eller andligen tenderar att undvika ett skadat område. Endast genom att återupprätta kommunikationen med detta område kan man föra in den andliga faktorn i helandet och på så vis avsevärt påskynda läkningsprocessen. Assister används för att lindra påfrestning och fysisk värk och smärta, eller för att orientera en förvirrad eller upprörd person i hans eller hennes nuvarande omgivning.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation