Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KYRKANS KAPLANTJÄNSTER


KYRKANS CEREMONIER

En vigsel inom Scientologi-kyrkan.

Många ceremonier och tjänster som Scientologi-pastorer förrättar är desamma som för präster i andra kyrkor. Varje söndag håller kyrkans kaplan, eller någon annan pastor, en betraktelse som vem som helst kan närvara vid, även de som inte är medlemmar i församlingen. Vid denna betraktelse talar kaplanen om något ämne som har anknytning till någon av Scientologins centrala principer och hur man kan använda det i sitt dagliga liv.Typiska ämnen som behandlas kan vara människan som andlig varelse, de åtta dynamikerna, Scientologins axiom eller kanske kyrkans trosbekännelse. Söndagsbetraktelsen är viktig när det gäller att stärka församlingens andliga engagemang, men det är också en stund där även den som inte är scientolog kan finna hopp om ett bättre liv – alla är välkomna.

Scientologi-församlingar firar även bröllop och dop med kyrkans egna ceremonier, och tar genom begravningsakten farväl av den som gått bort. Det är vanligt att kaplanen håller dessa ceremonier, men vilken prästvigd Scientologi-pastor som helst kan förrätta dem. Scientologer finner att Scientologi-tjänster, som vänder sig till anden i enlighet med religionens lära, mycket väl passar deras behov och att de skänker dessa högtidsdagar en särskild prägel.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation