Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 16


KYRKANS KAPLANTJÄNSTER

I


nom kyrkorna har man i alla tider bistått och väglett sina församlingsmedlemmar när de haft det svårt. Faktum är att kyrkor, utöver sin strikt andliga verksamhet, tradi-tionellt har sett det som sin uppgift att lindra det jordiska lidandets börda, att hjälpa varhelst hjälp behövs och att ge män och kvinnor deras värdighet åter vid livets stora vändpunkter.

Inom Scientologin har pastorer alltid stöttat dem som har det svårt och väglett och bistått människor, oavsett om vederbörande är medlem i församlingen eller inte. Det går faktiskt inte att verka som pastor i Scientologi-kyrkan om man inte först och främst drivs av en inre önskan att hjälpa människor – vare sig det handlar om att göra något för stunden eller hjälpa människor att komma vidare på Bron. Men till skillnad från präster i andra religioner kan en pastor i Scientologi-kyrkan ge en person mer än omtanke och omvårdnad. En Scientologi-pastor är specialutbildad i att använda Scientologi-tekniker som kan lösa varje typ av problem man stöter på, hur omöjlig situationen än kan synas för personen i fråga.

Pastorstjänster är viktiga för alla religioner, men för medlemmar i Scientologin har de en speciell betydelse – genom att hjälpa andra, bidrar de till att uppnå Scientologins mål: att göra världen till en bättre plats för alla.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation