Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DIANETIK, SCIENTOLOGI OCH DÄR BORTOM

I Scientologin har detta tillstånd uppnåtts. Det har åstadkommits, inte på en temporär basis, med en benägenhet att återfalla, utan på ett stabilt plan med fullständigt medvetande och förmåga, opåverkat av olyckor eller fördärv. Och det är inte begränsat till några få.

Genom att utplåna det reaktiva sinnet åstadkommer vi, genom tillståndet clear, avlägsnandet av det som tycks ont hos människan, som i grunden är god, och vi har också besegrat de barriärer som gjort det så svårt att uppnå fullständigt andligt oberoende och serenitet.

Vi kallar detta tillstånd “opererande thetan” (OT). Att operera någonting är att vara i stånd att hantera det. Thetan kommer från den grekiska bokstaven “theta”, de traditionella filosofernas symbol (från bokstaven “theta”, theta i det grekiska alfabetet) för tanke, ande eller liv. Således betyder det en varelse som, enbart som ande, kan hantera saker och ting.

Definitionen på tillståndet opererande thetan är “medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation