Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN

Redan i början är det viktigt att reservera tillräckligt med auditeringstimmar för att säkerställa att man kommer att göra tillräckliga framsteg. En uppskattning av hur många timmar som behövs för att nå till en viss punkt på Bron kan göras av kyrkans tekniska personal innan en preclear påbörjar sin auditering.

Fallövervakaren bestämmer vilken specifik sorts auditering en person ska erhålla. Eftersom alla människor är olika, är det omöjligt att på förhand säga exakt vilka steg en preclear bör ta. Den grundläggande vägen för alla scientologer finns emellertid utstakad på Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen. Den omfattar följande steg, vilka gäller för alla fall: de utvidgade lägre graderna, Nya erans Dianetik, clearing (antingen genom Nya erans Dianetik eller på Clearingkursen) och alla OT-nivåerna.

Många människor som har upplevt kvalificerad auditering hävdar att det är den värdefullaste aktivitet som finns. De som går uppför Bron genom att få auditering kommer att göra detta fort.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation