Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN

När en auditör har avslutat akademinivåerna 0-IV och således är en klass IV-auditör, bör han göra en praktikanttjänstgöring för denna nivå. En praktikanttjänstgöring ger mycken behövlig auditörserfarenhet, finslipar de färdigheter han har skaffat sig genom sina akademistudier och skänker honom en inre stadga samt en visshet om vad han kan uträtta som auditör. Varje ny klassificering som uppnås däröver bör följas av en praktikanttjänstgöring för den klassen, så att man skaffar sig praktisk erfarenhet för varje nivå efterhand som man avancerar uppåt.

Utbildning i Scientologi bör även innefatta Saint Hill Special Briefing Course. Denna kurs innehåller allt det vetande i Dianetik och Scientologi som behövs för att man ska få en fullständig förståelse av livet. När man studerar Saint Hill Special Briefing Course kan man också samauditera med en annan studerande på vilka som helst av de processer och åtgärder som tas upp på kursen – vilket innebär att man kan auditera så mycket man vill.

Fullständigt mästerskap i bruket av auditeringsteknologin uppnås på Klass VIII-auditörs kursen. På denna kurs utbildas en auditör i den exakta standard för tillämpning som krävs för att han ska kunna hantera alla fall.

Genom att utbilda sig till auditör går man uppför hela Bron på det absolut mest ekonomiska sättet, man skaffar sig all den kunskap som ryms där och man gör alla de framsteg och uppnår alla de förbättringar som är möjliga. Många scientologer har avancerat långt inom Scientologin genom att utbilda sig till auditörer. Detta är den väg som i högsta grad rekommenderas.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation