Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN


INDIVIDUELL AUDITERING

Ett alternativt sätt att gå uppför Bron är att erhålla individuell auditering i Hubbard-vägledningscentret (vanligtvis förkortat till HGC, efter engelskans Hubbard Guidance Center) i en kyrka eller mission. Denna väg är mycket snabbare än utbildningsvägen, vad beträffar ens eget framåtskridande uppför auditeringssidan av Bron. Den är emellertid inte lika ekonomisk, eftersom denna individuella service kräver arbetsinsatser från flera olika personalmedlemmar.

Med auditering i HGC-t kan man erhålla många timmars auditering, intensivt, vilket möjliggör mycket snabba framsteg. Bekymmer och störande faktorer i ens dagliga liv inkräktar minimalt på auditeringen när den görs varje dag, flera timmar om dagen. En scientolog blir snart herre över situationer som tidigare skulle ha fått honom på fall. Auditeringen blir effektivare på så sätt – mer resultat på samma antal timmar.

Innan man börjar erhålla auditering är det klokt att göra sig fullt förtrogen med de regler, som hjälper en att få största möjliga behållning av auditeringen. Dessa regler får man av den person i kyrkan som har huvudansvaret för all auditering, Direktören för processing. (Processing är ett annat ord för auditering.) Reglerna innefattar att få tillräckligt med sömn natten före en session, att äta ordentligt och att avstå från droger och alkohol under hela den period som auditeringen varar. Undantaget är läkarordinerade mediciner. Man bör dessutom leva så etiskt som möjligt, eftersom det kan gå åt orimligt mycket auditeringstid för att lösa problem i ens relationer med andra, tid som man annars skulle kunna använda till att gå uppför Bron.

Det är en fördel om en scientolog har erhållit utbildning innan han påbörjar auditering – all den utbildning han kan få är till nytta. Till och med någon som bara har läst böcker i Dianetik och Scientologi har en bättre förståelse av vad som händer i sessionerna. För att kunna klara av att gå hela vägen uppför Bron, kommer man förr eller senare att behöva auditörsutbildning, så ju mer man vet om teknologin på ett tidigt stadium, desto bättre förberedd är man.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation