Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN

Utbildningssidan av Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen visar vilka kurser som fordras för att man ska bli auditör och i vilken ordning de måste göras. Man börjar oftast med en eller flera introduktionstjänster (beskrivna tidigare), som leder upp på utbildningssidan av Bron. Studerandehatten, som är absolut nödvändig, är den första större kurs som en person gör efter att ha avslutat en eller flera introduktionstjänster.

L. Ron Hubbard fann att oförmåga att studera korrekt är den avgjort största fallgropen i samband med utbildning.Han löste detta genom att upptäcka de tre barriärerna för studier och utvecklade en teknologi som övervinner dem. Efter denna upptäckt har det utan undantag visat sig, att de scientologer som känner till och ständigt använder studieteknologin i sin utbildning susar igenom sina kurser och blir fullfjädrade auditörer.

En annan nödvändig kurs är “Samauditeringskursen för Metod ett-orduppklaring”. Metod ett är en av de nio metoderna för orduppklaring. Man kan lära sig att använda detta auditeringsförfarande och därefter samauditera med en annan person. Metod ett-orduppklaring är ett auditeringsförfarande där auditören och preclarn letar efter och undanröjer grundläggande missuppfattningar av ord och innebörder i preclearns förflutna. Man förstår hur värdefullt detta är när man inser att hela ämnen, ja, till och med hela utbildningar, som preclearn har gått igenom men inte förstod, kan återställas. En person kan misslyckas totalt i områden där han har samlat på sig missförstådda ord. Metod ett frigör personen från dessa områden och gör det möjligt för honom att använda sin utbildning.

Man kan göra antingen Studerandehatten eller Metod ett-orduppklaring först, men båda är nödvändiga för framgångsrika och snabba studier, där man till fullo kan tillgodogöra sig Scientologins andliga framsteg.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation