Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN

Det kan hända att en person som har använt droger under en längre tid finner att verkningarna av dessa i hög grad hindrar honom i hans studier. I en del fall måste den studerande göra Reningsprogrammet och Drogrundownen innan han kan göra ordentliga framsteg uppför Bron. Detta krav innebär ingen ekonomisk börda, eftersom de nödvändiga processerna och åtgärderna kan göras i samauditering vid vilken kyrka eller mission som helst.

Det nästa man behöver lära sig för att gå vidare på Bron är att kommunicera effektivt, vilket man lär sig på “Den professionella Hubbard-TR-kursen” och “Den professionella Hubbard-kursen i högre instruktions-TR-ar”. Här lär man sig att bemästra kommunikationscykeln, som är absolut nödvändig i auditering, samt ämnet kontroll, vilket också är oumbärligt. I många fall kan svårigheter med att auditera spåras tillbaka till en bristfällig förståelse av TR-ar och hur man använder dem.

När en studerande väl har bemästrat studieteknologi och TR-ar, är han redo att lära sig hur man använder E-metern, vilket görs på Den professionella Hubbard-kursen i E-meterhandhavande. Den auditör som är fullt utbildad vet alltid vad som händer ifråga om mental massa och laddning hos hans preclear. På Den professionella Hubbard-kursen i E-meterhandhavande blir den auditörsstuderande skicklig i att identifiera orsakerna till problem i någon annans liv och på att styra den process som kommer att få den mentala massa och laddning som ansamlats i dessa problemområden att utplånas. Huruvida man hjälper en preclear att bli fri från dessa dolda barriärer i det reaktiva sinnet, eller misslyckas med det, hänger helt och hållet på hur väl man behärskar E-metern.

När en scientolog behärskar E-metern till fullo, är det dags för honom att ta nästa stora steg i sin utbildning: teorin och teknikerna för auditering på Scientologins utvidgade grader. Detta är något man studerar på akademinivåerna 0-IV, vilka har beskrivits i tidigare kapitel. Vikten av att tillämpa det man studerar på varje kurs kan inte nog betonas. Man gör specifika övningar för att lära sig handha en E-meter; genom andra övningar lär man sig att korrekt utföra varje moment i samband med en auditeringssession; och man övar på de tekniker som används i auditering. Alla dessa övningar leder fram till en förmåga att tillämpa teknologin. Det är därför av yttersta vikt att man lägger ned tillräckligt mycket tid på sina övningar och att man lär sig varje övning väl.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation