Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN REKOMMENDERADE VÄGEN


ATT UTBILDA SIG TILL AUDITÖR

Människor har under flera årtionden gått uppför Bron till total frihet. Den erfarenhet som har gjorts härigenom är att det bästa sättet att gå framåt i Scientologin är att utbilda sig till auditör. Värdet av Scientologi-utbildning kan inte nog poängteras, eftersom den skänker en person den förståelse av livet som han behöver för att kunna leva framgångsrikt. Innan man kan lyckas i något spel, måste man lära sig dess regler och utveckla de nödvändiga färdigheterna. Om man inte känner till och följer reglerna, blir de andra spelarna upprörda. Och utan någon färdighet eller skicklighet kan man knappast spela, än mindre vinna. Genom utbildning i Scientologi lär man sig reglerna och utvecklar de nödvändiga färdigheterna för att kunna spela livets spel – och med Scientologi är det ett spel där alla vinner.

Det har visat sig att den som har teknisk utbildning i Scientologi är mycket bättre rustad att handskas med arbete och personal än någon som inte har denna utbildning. Hur kan människor handskas med livet utan någon sakkunskap om hur man går till väga? Det förväntas inte att de som utbildar sig till auditörer därefter uteslutande ska auditera; detta vore en alltför snäv syn på Scientologin och hur den kan tillämpas i livet. Utbildade auditörer har förmågan att auditerera andra människor, vilket förvisso är den värdefullaste av alla färdigheter, men utbildade scientologer är också betydligt effektivare i fabriken, på kontoret, i hemmet och i grannskapet där de bor, än de som saknar utbildning.

Att utbilda sig till professionell auditör har dessutom fördelen att det är det mest ekonomiska sättet att gå uppför Bron. Som utbildad auditör kan man slå sig samman med en annan auditör och auditera varandra och på så vis ta sig uppför auditeringssidan av Bron. Man kan alltså samtidigt ta sig uppför båda sidor av Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen och vinna både en objektiv och subjektiv förståelse av teknologin.

Som auditör kan man göra så väldigt mycket mer för att hjälpa människor och förbättra förhållanden i livet. Den förnämsta bland strängarna på en auditörs lyra är förmågan att andligen frigöra en annan människa. Det finns inget som är mer värdefullt än det. Auditering åstadkommer andlig frihet för individen, och endast en auditör kan åstadkomma detta.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation