Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER


AUDITÖRSÖVERVAKNING

Fallövervakarutbildning

Framgångsrik auditering är ett lagarbete som kräver insatser från andra personer än bara auditören och preclearn. För att garantera att Scientologi-teknologin alltid tillämpas korrekt, övervakas auditeringen av en annan tekniskt utbildad person, som kallas fallövervakare. Denne föreskriver vilka auditeringsåtgärder som ska utföras på varje enskild preclear som han har hand om. Ordet fall är en allmän term för en person som erhåller hjälp i auditering. Fallövervakaren har som sitt syfte att se till att teknologin tillämpas standardmässigt, så att preclearn får ut så mycket som möjligt av sin auditering. Fallövervakaren är den ytterst ansvarige för den tekniska kvaliteten i sitt område. “En fallövervakare är”, enligt L. Ron Hubbards kortfattade beskrivning, “särskilt utbildad för att analysera fall och sessioner.”

Han är en högt utbildad auditör som har gjort sin praktikanttjänstgöring och sedan har genomgått ytterligare utbildning i teknologin för hur man övervakar auditering. Det är inte varje auditör som blir fallövervakare, men varje fallövervakare är en mycket skicklig auditör.

Fallövervakaren granskar alla auditeringssessioner som utförts av de auditörer som han ansvarar för. Han går igenom varje session och meddelar auditören vad som ska göras i nästa session. Fallövervakare är de män och kvinnor som finns bakom kulisserna och är ansvariga för all bra auditering som görs.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation