Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER

Den studerande ger som en del av de två sista checksheeten en stor mängd auditering och blir expert på att tillämpa Dianetik- och Scientologi-teknologi. Särskilda utbildningshjälpmedel – som bara finns på Saint Hill Special Briefing Course – gör det lättare för den studerande att tillämpa det han studerar. Alla L. Ron Hubbards tekniska utbildningsfilmer ses under kursens gång.

Det är enbart genom att studera alla de olika utvecklingssteg som gjorts, ett efter ett i kronologisk ordning, som man kan uppnå denna oerhört vittomfattande förståelse av människans sinne och livets hemligheter. Det är en obruten kedja av upptäckter och landvinningar, som var för sig utgör en milstolpe i människans förståelse av sig själv. Detta är vad Saint Hill Special Briefing Course ger.

Det finns flera ytterligare nivåer av auditörsutbildning ovanför Saint Hill Special Briefing Course. Var och en av dessa auditörsklassificeringar behandlar avancerade auditeringstekniker och kräver att auditören är grundligt utbildad på de lägre klassificeringarna för att han ska kunna tillämpa dem. Allteftersom L. Ron Hubbards forskning nådde allt högre sfärer av medvetande och förmåga, utarbetade han auditeringsåtgärder som skulle göra det möjligt för andra att också nå dithän.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation