Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER

Nivå II – klass II-auditör

(Certificerad Hubbard-auditör)

Det är ett faktum att auditörsutbildning kan hjälpa vem som helst att bli mer sig själv och därigenom öka personens välbefinnande. Detta är definitivt fallet med akademinivå II, som inriktar sig på konsekvenserna av skadliga handlingar och hur man omintetgör den exakta mekanism som driver en individ ner till förnedrade tillstånd.

På detta utbildningssteg blir man expert på processer som leder preclearn till overthandlingar (skadliga handlingar eller underlåtenheter) och undanhållanden (de områden i livet där han begränsar sig själv och håller sig tillbaka) och ger honom möjlighet att bli fri från dessa begränsningar.

När människans medvetandenivå höjs, får hon större förmåga att förutsäga – och inse vilka konsekvenser onda handlingar har för henne själv och för andra. Akademinivå II lär en hur man höjer en annan människas medvetande och rehabiliterar hennes grundläggande godhet.

En auditör som har utbildats på nivå II kan skickligt hjälpa vem som helst att inte bara titta på vad som håller honom tillbaka, utan också att göra något åt det. Man har de redskap man behöver för att göra slut på fientligheter och lidanden i människors liv och för att kunna föra dem till ett existenstillstånd som kännetecknas av att deras personliga integritet, självdeterminism, pålitlighet och ärlighet återvänder.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation