Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER

Den professionella Hubbard- E-meterhandhavande

En annan faktor som är avgörande för att Dianetik- och Scientologi-teknologin ska kunna fungera är en praktisk förståelse av E-metern: hur man använder den för att exakt upptäcka och systematiskt hantera de barriärer som hindrar människor från att vara lyckliga och andligt fria.

E-metern ger människan hennes första djupa inblick i sina medmänniskors innersta. Den registrerar saker som annars för evigt skulle ha varit fördolda för människan. För att uttrycka det rakt på sak: utan precisionsanvändning av E-metern är det omöjligt att föra andra människor till de högsta andliga tillstånden.

Faktum är att E-metern fordrar avsevärda kunskaper och färdigheter, om den ska kunna användas till sin fulla potential. Men eftersom konsten att hantera en E-meter inte är beroende av kunskaper i elektronik utan om mentala bilder, är det möjligt för en scientolog att tillägna sig professionella E-meterfärdigheter på ett par veckors tid.

För att skaffa sig ett sådant grepp om E-metern och dess användning, måste man först förstå teorin för både hur E-metern fungerar och dess syfte i en session. Genom detta studium kan auditören korrelera E-meterreaktionerna med det som händer i sinnet hos den preclear som han har framför sig i en session.

Kursen har därför två delar: Den första delen består av grundläggande E-meterteori, följt av praktiska övningar – var och en utformade för att ge ett grepp om hur E-metern används i auditering.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation