Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER

Auditörsutbildningen inom Scientologi inleds med Den professionella Hubbard-TR-kursen, Den professionella Hubbard-kursen i högre instruktions-TR-ar och Den professionella Hubbard kursen i E-meterhandhavande. De finns även översatta till flera språk.

När man väl har avslutat teoridelen och auditeringen, påbörjar man praktiska övningar i utbildningsrutinerna. Varje TR utvecklar en speciell färdighet i en grundläggande aspekt av kommunikation. Eftersom ens förmåga att konfrontera (i denna mening betyder det att obesvärat stå ansikte mot ansikte med en annan person utan att rygga tillbaka eller svikta) är grunden i all kommunikation, lär man sig i den första övningen (som kallas “att vara där"-TR-en) att helt enkelt vara där, obesvärat, och konfrontera. Man lär sig göra detta även med störande moment, eftersom man inte kan hoppas på att kunna kommunicera väl om man är blyg, nervös eller ovillig att helt enkelt vara där och kommunicera.

I de därpå följande övningarna lär man sig hur man framför en kommunikation så att den blir mottagen och förstådd av någon annan; att bekräfta någon annans kommunikation på ett sådant sätt att den andra personen vet att man har hört och förstått vad han eller hon har sagt; hur man överför en tydlig kommunikation och upptäcker när missförstånd har inträffat; hur man på ett kompetent sätt får svar på sina frågor och hur man bekräftar dessa svar (viktigt att kunna i livet och absolut nödvändigt i auditering); hur man effektivt behandlar vad som helst som andra säger – och upprätthåller ARC-n med dem – vad de än för på tal.

Dessa övningar utförs i en exakt ordningsföljd. Var och en bygger på dem man har gjort tidigare och varje övning måste bemästras innan man går vidare till nästa. Genom att göra övningarna på detta sätt, blir man inte bara medveten om dåliga vanor eller mönster i kommunikation som man kan ha lagt sig till med tidigare, utan man lär sig också att kommunicera effektivt. Med hjälp av dessa övningar kan en auditör skickligt leda en preclear i auditeringssessioner, så att han uppnår största möjliga andliga behållning av auditeringen.

Och när man lärt sig bemästra dessa förmågor, blir man långt mer kapabel att uppfatta och säkert hantera sin omvärld. Resultatet är en person, som enbart, med sina kommunikationsfärdigheter klarar varje slags umgängessituation, oavsett hur besvärlig den är, och som skickligt och felfritt kan leda en preclear genom alla situationer som kan uppstå i en auditeringssession.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation