Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KLASSIFICERINGSTABELLEN: AUDITÖRSUTBILDNINGSTJÄNSTER

Även från en auditerad preclears synpunkt har utbildning ofantliga fördelar. Den outbildade vet sällan varför auditören frågar som han gör. Och fastän han gör framsteg, är han i ett läge där han fortfarande har mycket att lära sig om sig själv och andra. Dessa insikter får han genom utbildning. Över hälften av de andliga framsteg man kan göra med hjälp av Dianetik och Scientologi kan man bara uppnå om man är en utbildad scientolog.

Precis som i auditering i Scientologi följer utbildningen en gradvis serie steg uppför Bron. När en person börjar stiga uppför Klassificeringstabellen, kan han uppnå fulländning i sin förmåga att kommunicera och i att genomföra saker och ting som han har för avsikt att göra – färdigheter som är långt ifrån vanliga i vårt moderna samhälle. Detta förbereder en för studier av akademinivåerna, där man lär sig att handskas med så gott som varje aspekt av livet, sin omgivning och sina medmänniskors lidande, med hjälp av de processer som ingår i Scientologi-graderna. Man studerar sedan procedurerna i Nya erans Dianetik så att man kan lotsa sina medmänniskor till ännu högre existenstillstånd – inklusive tillståndet clear. Därefter går man vidare till avancerad auditörsutbildning på Saint Hill Special Briefing Course. Här skaffar man sig visshet om grunderna i auditering, den filosofiska grundvalen för alla aspekter av Scientologin och livets hemligheter som avslöjas däri. Därefter, på klass VIII-nivån, uppnår man verklig kompetens som auditör och lär sig att tillämpa teknologin, till 100%, konsekvent, utan undantag. På denna nivå uppnår man en skicklighet som saknar jämförelse i vår moderna kultur.

Scientologi-kurser innehåller böcker och annat material av L. Ron Hubbard, hans bandinspelade föreläsningar och tekniska utbildningsfilmer, vilka behövs för att förmedla en fullständig förståelse av teori och teknik. De åtföljs av intensiv övning, så att den studerande blir fullständigt kompetent i sin tillämpning.

Det finns ingen del av sinnet, anden eller livet som Scientologi-utbildning inte inriktar sig på. Varenda andlig förmåga, som är nödvändig för att överleva på en helt ny nivå, behandlas och återställs genom att man följer Klassificeringstabellen, avslutar en utbildningstjänst och går vidare med nästa.

Sålunda representerar Klassificeringstabellen den väg, som varje scientolog bör följa för att lära sig denna teknologi och därmed göra framsteg på vägen till total frihet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation