Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
GRADTABELLEN: AUDITERING MOT HÖGRE EXISTENSTILLSTÅND

Scientologins “Pass till friheten”, vilket används av scientologer som ett hjälpmedel för att hålla reda på deras framsteg uppför Bron. När man avslutar en grad, stämplas passet för att visa att tjänsten ifråga är fullbordad.

Utvidgad grad IV

Människans förmågor har en tendens att vara individuellt specialiserade. Man kan vara så inriktad på en sak att man står handfallen när det gäller att utföra andra. Det kan vara nästan omöjligt att bryta vanemönster, och likväl håller dessa fixerade tillstånd en person nere och hindrar hans idéer och aktiviteter på ett sätt som hämmar hans potential.

Processerna på grad IV gör det möjligt för preclearn att se på sig själv i förhållande till allt liv och frigöra sig från alla tankemönster och handlingssätt som, trots att de verkar gynna ens överlevnad, i verkligheten gör allt annat än just det. När man tar sig ut ur fixerade tillstånd, kan man uppleva en oerhörd återuppblomstring av förmågan att välja, delta i och njuta av nya aktiviteter.

Att ta sig ur fixerade tillstånd och bli i stånd att göra nya saker är vad man uppnår på Utvidgad grad IV.


En person som är kapabel inom ett visst område kan producera och utföra saker samt fungera och kontrollera verksamheter inom detta område. En varelse som har uppnått förmågorna från Scientologins Utvidgade grader är nu kapabel i livet självt. Han har följaktligen bättre kontroll, är mer medveten och kan glädja sig åt större personlig kraft. Han befinner sig nu också i en position där han kan göra sig av med sitt reaktiva sinne och dess innehåll.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation