Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
GRADTABELLEN: AUDITERING MOT HÖGRE EXISTENSTILLSTÅND

Utvidgad grad II

Bortsett från en del sällsynta individer som åstadkom mirakler – och som hon betraktade som helgon – har människan aldrig vetat hur man åstadkommer lättnad från lidande.

Hemligheten var den att man genom missgärningar, skadliga handlingar mot ens medmänniskor och andra överträdelser knyter sig till det man avskyr.

När en person tanklöst bryter mot de seder som han samtyckt till, eller förbryter sig mot dem “av goda skäl”, börjar hans elände. I och med att han har “förbrutit sig”, upplever han nu att han måste hålla tillbaka sin gärning från andra, och han börjar att dra sig tillbaka eller känna sig annorlunda än den person eller grupp som han har skadat. Detta är mekanismen varigenom människor skapar elände, bitterhet och hat runt omkring sig. Detta är orsaken till dåligt samvete, hämndkänslor och i själva verket allt lidande och all fientlighet i livet.

Förmågan att med lätthet kunna skänka en själv och andra lättnad från fientligheter och lidande i livet är något som människor bara har kunnat observera hos helbrägdagörare.

Lättnad uppnås på Utvidgad grad II.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation