Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
GRADTABELLEN: AUDITERING MOT HÖGRE EXISTENSTILLSTÅND

Scientologins utvidgade grader

De utvidgade graderna kan ge alla preclears oerhörda vinster i livet. Dessa grader består av en serie auditeringsprocesser som återställer exakta förmågor till individen och lägger en fast grund för mer avancerad auditering. (Med “utvidgad” menas något som vidgar ens sätt att se på livet. “Grader” är en kort form för gradering och avser de gradvisa stegen på de stigande nivåerna uppför Bron.)

De utvidgade graderna består av sex separata grader, som beskrivs nedan, och nästan 150 olika processer som man auditerar en person på. Varje grad utformades av L. Ron Hubbard för att göra det möjligt för individen att rehabilitera eller stärka specifika andliga förmågor.

När en speciell process har givit önskat resultat, ökar personens medvetenhet i det området och han blir mer kapabel i detta avseende. Genom att auditera fler processer på ett liknande ämnesområde återfår personen större förmåga. På en grad ges sedan ytterligare processer, tills personen är rehabiliterad beträffande hela ämnesområdet för den graden. Då kan man inrikta sig på nästa grad och ett annat område av förmåga.

På detta sätt förbättrar och återställer de utvidgade graderna en thetans förmågor – förmågor så begravda, att han hade kommit att tro att hans misslyckanden helt enkelt var en “naturlig” del av livet. Ändå är sådana misslyckanden inte alls naturliga. Genom auditering på de utvidgade graderna i Scientologin kommer en individs inneboende möjligheter och karaktärsdrag i dagen och blommar upp. De kan erhållas i Scientologi-kyrkor och -missioner.

De sex utvidgade graderna är:

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation