Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
GRADTABELLEN: AUDITERING MOT HÖGRE EXISTENSTILLSTÅND

Scientologin skulle kunna definieras som en väg till sanning. Auditeringsgraderna som följer efter varandra i stigande skala är i själva verket de barriärer, i ordningsföljd, som hindrar en person att gå vidare till en yttersta sanning. Det finns inga andra barriärer som hindrar en från att gå vidare till högre tillstånd än de som man tar upp och löser på varje nivå av gradtabellen. Och allteftersom man uppnår högre nivåer, närmar man sig denna ojämförliga sanning.

L. Ron Hubbard utvecklade många olika auditeringsprocesser under sin forskning. Han ordnade dessa i en följd som gör det möjligt för en individ att uppnå större medvetande och, i och med detta, högre existenstillstånd, vilket slutligen leder till ett erkännande av ens egen odödlighet.

Denna väg är känd som gradtabellen.

Det finns många auditeringstjänster till buds, och med tanke på att Scientologin inriktar sig på alla aspekter av livet, är det knappast förvånande att många av tjänsterna lägger tonvikten på en eller flera speciella faktorer som kan motverka ens överlevnad. Men alla dessa faktorer kommer slutligen att avhjälpas och lösas genom att man följer gradtabellen. L. Ron Hubbard beskrev det som “huvudprogrammet”, överordnat alla andra auditeringsinsatser. I själva verket är alla andra auditeringsåtgärder utformade för att leda en person in tillbaka på gradtabellen eller få honom att röra sig snabbare på den.

Tabellen är den snabbaste och säkraste vägen till högre tillstånd, och den enda säkra vägen till fullständig frihet. Det som nu följer är en beskrivning, i ordningsföljd, av de auditeringstjänster som denna tabell består av. Det är den väg som alla måste gå.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation