Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

Kursen orienterar med andra ord personen fullständigt beträffande vad hans huvudsakliga produkt i livet är, hur denna passar ihop med resten av hans dynamiker, och får honom att tydligt se vad han måste göra för att uppnå en livskraftig produktion av den. Detta är ett betydande framsteg, eftersom det resulterar i en person som kan få saker och ting gjorda och som är kompetent och produktiv i livet.

När individen har uppnått denna förmåga, har han verkligen rett upp sitt liv. Han ser klart vart han är på väg, och han är utrustad med de redskap han behöver för att nå dithän han alltid ville komma. I stället för att vackla än hit, än dit, styrd av ödets nycker, kan personen se sitt liv i ett klart perspektiv och få det under kontroll; han får en visshet om livets lagar och vet exakt, vid varje steg på vägen, hur det han eller hon gör befrämjar hans eller hennes sanna syften.

Klargjorda mål och föresatser, förnyad livslust, självförverkligande och lycka – dessa är de saker som väntar en person på Livs-orienteringskursen.

En uppriktig bedömning av människors liv avslöjar vanligtvis att många inte lever det liv de skulle vilja leva, utan lever det så som de av en eller annan anledning tror att det “måste” levas.

L. Ron Hubbard utvecklade Livsorienteringskursen för att hjälpa människor att bättre förstå vart de är på väg i livet, och för att hjälpa dem att göra sina liv mer tillfredsställande. Han har tillhandahållit en väg till själva verksamheten att leva. Det är porten till ett liv fyllt av mening, moral, andlig frihet och livsglädje.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation