Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

Med “maskin” menas ett system eller en organiserad helhet som har till syfte att utföra eller framställa något. Den är något som framställer eller utför saker, och när den ges en startimpuls, genomlöper den en serie handlingar.

En filosofisk maskin vore alltså något som man ritar upp och som ger en del data, som man sedan kan kombinera med andra data för att få fram någon form av svar.

Organiseringsplanen är en filosofisk maskin som man kan använda för att analysera hela sin tillvaro.

I Livsorienteringskursen undersöker den studerande varje aspekt av sitt liv gentemot de 21 departementen. Han upptäcker vad som saknas eller är ofullständigt, och i övrigt vad som ligger lägre än en fungerande och optimal nivå, men också vad han gör som är framgångsrikt. Med andra ord delar den studerande upp alla aktiviteter i sitt liv i dessa 21 departement och undersöker sedan varje aktivitet för att se vad han gör eller inte gör inom området ifråga.

Genom att han granskar sitt liv på det här viset, undgår ingenting hans forskande blick. Och eftersom dessa departement rymmer alla de åtgärder som är vitala för vem som helst som vill verka på en hög nivå, ser personen även vad han inte gör och borde göra för att lyckas. Med andra ord uppnår en studerande på den här kursen en helt ny syn på organiseringsplanen såsom ett redskap för livet, ett redskap som han kan använda för att förbättra sitt liv långt efter kursavslutningen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation