Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

För att ge en uppfattning om de många övriga delar som ingår i kursen, kan ämnet produkter slutligen nämnas. Det är ett faktum att var och en av de olika aktiviteterna i en persons liv måste leda till något som är till verklig nytta och verkligt värde för att vederbörande ska kunna överleva väl. En person som inte har något giltigt syfte i livet eller med det han gör, eller som inte åstadkommer någonting av värde, känner sig eländig. Verksamheter inom varje del av hans liv bör leda till en bestämd produkt.

Hans yrkesverksamhet resulterar exempelvis i en produkt som främjar hans överlevnad. En person producerar någonting, eller tillhandahåller en tjänst, för vilken han erhåller pengar som han kan leva av. Verksamheten att inreda och sköta om sin bostad resulterar i en helt annan produkt, som även den främjar hans överlevnad – en annan aspekt därav. Ett ombonat och rent hem är ett trivsamt ställe att bo på, och förvisso en värdefull produkt i sig. På samma sätt har varje verksamhet i en persons liv en produkt, och antingen bistår eller hindrar den honom i hans framgång och överlevnad, alltefter produktens kvalitet.

Olyckligtvis är många människor osäkra på exakt vilken produkt de skapar i sitt dagliga jobb, och än mindre vad gäller varje enskild livsverksamhet i deras liv. På den här kursen uppnår de emellertid en förståelse av varje produkt de har eller borde ha, för att få varje verksamhet de ger sig in i att bli givande och tillfredsställande.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation