Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

Vidare finns tillvarons tillstånd (som beskrivs i kapitel 17), ett vitalt hjälpmedel som utnyttjas till fullo i Livsorienteringskursen. Allt och alla befinner sig i ett tillstånd vid varje given tidpunkt, det må vara bra eller dåligt. L. Ron Hubbard undersökte detta faktum och redogjorde för tolv olika tillstånd,som omfattar varje tänkbart tillstånd som en person, företeelse eller verksamhet kan befinna sig i. Det handlar inte om godtyckliga åsikter, utan livslagar som kan verifieras av vem som helst genom observation. De olika tillstånden sträcker sig från fullständig förvirring, i vilket personen är oduglig och oförmögen att få någonting uträttat, upp till power (makt), där han verkligen fungerar på en mycket hög nivå – med steg däremellan. Parallellt med detta utvecklade L. Ron Hubbard dessutom en serie steg eller formler för varje tillstånd. När dessa följs omsorgsfullt kan individen röra sig uppåt, steg för steg, till nya nivåer. Genom att använda dessa tillstånd, kan den studerande på Livsorienteringskursen förbättra livet på alla sina dynamiker och behandla varje aspekt av sin tillvaro grundligare än han någonsin trott vara möjligt.

Ännu ett hjälpmedel, tillämpat på ett unikt sätt för den här kursen, är organiseringsplanen. Denna utvecklades av L. Ron Hubbard för att organisera och vara behjälplig vid kyrkoadministration. Den har mer att erbjuda än vad en första anblick ger. Med sina sju divisioner, tjugoen departement och enheterna inom dessa, och med de medvetandenivåer som svarar mot varje departement, har vi i organiseringsplanen inte bara ett slags flödes-schema eller en metod att ange postbeteckningar i en organisation, utan i själva verket en “filosofisk maskin”.

En närmare förklaring är på sin plats: Filosofi, givetvis i sin ursprungliga och vidaste betydelse, är kärleken till, studiet av och sökandet efter vishet, eller kunskap om saker och ting och deras orsaker, vare sig de ligger på ett teoretiskt eller praktiskt plan. När den tas i faktiskt bruk är filosofi den vetenskap som undersöker de mest allmängiltiga fakta samt principerna för verkligheten och människans natur och beteende.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation