Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

Tvärtemot den allmänna uppfattningen är kompetens inte nödvändigtvis någonting man föds med; det är en egenskap man utvecklar. Många människor förlitar sig på “erfarenhet”, men erfarenheten är en nyckfull läromästare – inget vi alltid kan lita på. Det vore bättre om det fanns pålitliga hjälpmedel, användbara principer och förfaringssätt som redan hade testats grundligt ute i livet. Lyckligtvis existerar det faktiskt sådana hjälpmedel som kan leda till kompetens. Dessa hjälpmedel finner man i Livsorienteringskursen av L. Ron Hubbard. Och faktum är, vilket namnet på kursen antyder, att detta är de saker man behöver för att orientera sig i livet och bringa alla faktorer i livets enorma mosaik i harmoni med varandra, så att de inte längre förvirrar eller överväldigar.

Som antytts finns det många delar i en persons liv: ambitioner, vänner och bekanta, jobb och sociala engagemang. Det finns förpliktelser som måste uppfyllas, tillgångar att beskydda, människor att ta hand om, en framtid som ska skapas, med mera. De element som utgör ett komplett liv, för vilken människa som helst, är otaliga. Och när en faktor saknas eller när livet kommer i obalans, till förmån för en annan faktor och på bekostnad av andra, kan konsekvenserna bli nedslående, om inte rentav katastrofala.

Livsorienteringskursen sätter en person i stånd att reda ut varje område av sitt liv, och därigenom inrikta alla sina aktiviteter mot ett och samma mål och få alla dynamiker i samklang. De hjälpmedel som används för att åstadkomma detta beaktansvärda resultat är många och varierande. En del av dem, använda separat, har åstadkommit livsavgörande resultat. Men när de kombineras på Livsorienteringskursen (tillsammans med andra hjälpmedel och procedurer som inte återfinns någon annanstans i Scientologin) är deras kraft att hjälpa en individ att åstadkomma genomgripande förändringar i samtliga aspekter av livet något som saknar motstycke.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation