Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LIVSORIENTERINGSKURSEN

Livet kan till exempel, som nämndes i kapitel 4, delas in i åtta drivkrafter eller aspekter och människans överlevnad beror på hennes deltagande i samtliga av dessa åtta dynamiker, och följaktligen i vilken grad hennes aktiviteter går i linje med dem. I denna kurs företar individen en djupgående analys av de åtta dynamikerna. Men till skillnad från alla tidigare försök personen kan tänkas ha gjort åt det här hållet, finns här en speciell auditeringsprocess som frambringar ett personligt engagemang på varje dynamik, vilket gör att han kan granska dem grundligare och på så vis få en kristallklar överblick över livet som helhet.

Här, i denna fördelaktiga position, fördelaktigare än någonsin tidigare, kan han överblicka sitt liv, sina dynamiker, sitt inflytande på dessa dynamiker, sina beslut i samband därmed och hur besluten har medverkat till var han befinner sig idag. Enbart studier skulle inte ha kunnat åstadkomma en sådan medvetenhet; auditeringen är ett måste.

Personen har nu en tillräckligt god överblick för att börja upptäcka vilka handlingar som främjar överlevandet, till skillnad från de handlingar som går emot överlevandet. Detta innebär ytterligare auditering – som L. Ron Hubbard utvecklade speciellt för Livsorienterings-kursen. Resultatet är en grundlig, subjektiv förståelse av vad som händer i livet om dynamikerna skulle upphöra att vara i harmoni med varandra.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation