Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 12


LIVSORIENTERINGS-KURSEN: ATT UPPNÅ KOMPETENS I LIVET

D

et sägs att de flesta människor lever sina liv i tyst förtvivlan. Detta är kanske inte sant när det gäller alla, men hur många kan säga att de lever ett harmoniskt,givande och tillfredsställande liv? Hur många kan säga att de lever det liv som de en gång drömde om? Även om man ofta karaktäriseras, och blir ihågkommen, grundat på vad man gör i livet – vanligtvis ens yrke – finns det självfallet många fler aspekter i livet än så. Sann livsglädje och tillfredsställelse infinner sig när man har uppnått vad man eftersträvade på alla åtta dynamikerna – genom familj och vänner, genom de grupper man tillhör, genom vad man bidrar med och erhåller från de andra dynamikerna. När någon av dessa faktorer saknas i ens liv, eller när de är enturbulerade eller i obalans, finner vi upphovet till förvirring och kaos.

Det är emellertid ett faktum att ens jobb vanligtvis är ens huvudsakliga “hatt” i livet. Det är vad vi i första hand producerar, dvs framställer, tillverkar eller åstadkommer, och hur vi försörjer oss, och är något som upptar en stor del av vår uppmärksamhet. Om denna verksamhet går dåligt, tenderar den följaktligen att påverka alla andra faktorer i våra liv. Omvänt gäller att våra andra hattar (till exempel make, maka eller förälder), då de sjunker nedanför vad som är ett idealt tillstånd, tenderar att inverka på våra jobb och alla de övriga hattarna. Men vårt arbete är trots allt viktigt. Det upptar trots allt fler av våra vakna timmar än någon annan enskild verksamhet, och vår framgång respektive motgång i livet påverkar våra syften och drömmar på alla dynamiker. Exempel: En man som inte är produktiv och som känner sig missnöjd på jobbet, bär med sig sitt dåliga humör och sina bekymmer hem och skapar upprördhet i familjen, kan inte njuta av sin fritid och förlorar ofta vänner på grund av sin negativa attityd. Han är definitivt inte så lycklig som han skulle kunna vara om han hade uppvisat en högre nivå av kompetens i sin huvudsakliga verksamhet. Kompetens åtföljs av många positiva livskvaliteter, såsom självaktning, tillfredsställelse och trygghet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation