Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard


Om grammatik definieras som “det sätt på vilket ord arrangeras för att bilda tal och skrift, i syfte att förmedla exakta tankar, idéer och innebörder människor emellan”, kommer studerande ivrigt att vilja studera den, istället för att tycka att de lider under “professorers” ok, professorer som själva inte kunde tala eller kommunicera. Grammatik är någonting människor behöver för att förstå och bli förstådda, det är allt.

Grammatiker i det förgångna förstod aldrig vad ett ord var och lyckades inte ge en korrekt definition på den mest grundläggande beståndsdelen i deras eget ämne.

De uppmärksammade och betonade heller inte det faktum att språket är uppbyggt av ord som i de flesta fall har flera betydelser och kan användas på flera olika sätt. Om man inte förstår detta, kan språk och grammatik te sig mycket förvirrande.

Dessa och många andra felaktigheter har gjort ämnet svårt att lära sig och använda.

Syftet med denna bok är att göra en person till expert på att använda och konstruera ord och språk, så att han kan förmedla sina tankar och idéer klart och tydligt till andra och förstå andras tankar och idéer.

Det är allt som finns att säga om grammatik.

[L. Ron Hubbard]


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation