Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KEY TO LIFE

[Bild]
The New Grammar inriktar sig inte på ett studium av absurda regler, utan på bruket av grammatik för att underlätta kommunikation.

En studerande som har fullbordat Key to Life-kursen kan uttrycka sig lätt och klart, både muntligen och i skrift, och någon som helt och hållet förstår den kommunikation han får från andra. Denna hans förmåga att nu fullständigt förstå Scientologin gör det också möjligt för honom att göra snabbare framsteg på Bron.

Men det är inte bara scientologer som kan dra nytta av dessa upptäckter och landvinningar, för var och en av dessa böcker utformades så att de skulle kunna fungera fristående inom vilket utbildnings-område som helst. Och som ett svar på efterfrågan från lärare och utbildnings-anstalter, finns de tre böckerna som ingår i Key to Life-kursen – Small Common Words Defined, The New Grammar och How to Use a Dictionary – tillgängliga för det allt större antal människor som i L. Ron Hubbards verk ser vad som krävs för den utbildningsrenässans som vi så oerhört väl behöver.

Key to Life-kursens webbsajt på Internet innehåller mer information om detta stora framsteg inom kommunikation och utbildning. Den finner man på http://www.keytolife.org

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation