Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KEY TO LIFE


BETYDELSEN AV THE NEW GRAMMAR

“Engelska är idag det språk som används vid internationell kommunikation. Det används av statsöverhuvuden och vid internationella affärsförhandlingar. Den snabbt växande mängden datoriserad information är dessutom till största delen skriven på engelska.

Tyvärr har de flesta som har undervisats inom det allmänna, statligt finansierade skolsystemet i USA stora brister i sin förmåga att förstå och använda det engelska språket. I egenskap av lärare vid ett av USA:s mer ansedda privata universitet är jag väl medveten om att många av våra studenter inte förstår vad de läser, trots att de tillhör dem som klarar sig mycket bra vid standardiserade prov. Studenter som inte lär sig att utnyttja det engelska språkets möjligheter till fullo blir, i funktionell mening, analfabeter.

Denna bristande förmåga att fullständigt förstå och använda språket ger upphov till problem i skolor och företag, vilket i sin tur påverkar samhället i stort. I denna tid, då en oförmåga att läsa och skriva blir allt vanligare bland människor presenterar L. Ron Hubbard en bok som beskriver grammatik på ett lättfattligt sätt och gör det till något som alla kan använda.

Genom denna bok blir grammatik till något enkelt. Den hjälper en person att förstå de grundläggande beståndsdelarna i det engelska språket och hur man använder dessa beståndsdelar för att bättre kommunicera, uttrycka sina tankar och förstå det man läser.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation