Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KEY TO LIFE

Han påpekade vidare att skriftlig och muntlig kommunikation inte uppfanns av grammatikerna, vilka hade förvandlat ämnet grammatik till “ett studium som hör hemma i professorernas händer”. Nej, sade han, “Det är klart och tydligt frågan om ett användande, som hör hemma i användarnas händer.”

Och för att ge grammatiken tillbaka till användarna, vidtog L. Ron Hubbard ett antal högst nyskapande åtgärder, vilka började med att han omdefinierade grammatik som något man använder, inte något man studerar. En del av dessa åtgärder var att avlägsna tvetydigheter och eliminera godtyckliga distinktioner mellan olika slags bestämningsord. Eftersom både adverb och adjektiv har samma funktion, dvs att fungera som en bestämning, kallades de helt enkelt “bestämningsord”.

L. Ron Hubbard klargör kort sagt i detta extraordinära verk hela språkets upp-byggnad och visar att grammatik, när den förstås, är någonting man använder för att underlätta och förbättra meningsfull kommunikation. Utöver detta, påpekar han, har den inget meningsfullt syfte.

Det finns mer som inte har nämnts om denna anmärkningsvärda kurs. Till exempel, det allra första steget för en studerande på Key to Life-kursen är en speciell auditeringsåtgärd som är unik för denna kurs och som inte återfinns någon annanstans på Bron. Resultaten är sensationella. Efter denna kraftfulla auditering har man en individ med förnyad visshet och orubblig stabilitet.

Det förtjänar också att nämnas att den studerande, efter att ha uppnått en förståelse av grundläggande ord, och med ett fast grepp om grammatik, studerar “Faktorerna i Scientologin” ingående – detta är L. Ron Hubbards koncisa och vackra sammanfattning av 30 års forskning om människoanden och dess förhållande till det materiella universum. Utifrån dessa fundamentala sanningar uppnår den studerande en djup insikt i Scientologin och vad det innebär att vara scientolog.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation