Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KEY TO LIFE

Varje definition av vart och ett av dessa ord åtföljs av en illustration som bidrar till förståelsen av ordet, genom att tillhanda-hålla en klar och begreppsmässig definition – en revolutionerande metod. Visserligen är de flesta ordböcker för barn rikt illustrerade för att underlätta förståelsen, men illustrationerna är inte integrerade med den skrivna definitionen på det sätt som illustrationerna i denna bok är. Detta är nyskapande, och ett stort framsteg inom utbildningen.

De skrivna definitionerna i sig förkroppsligar enkelheten, och vartenda ord som används i dem, eller någonstans i boken, definieras i en ordlista i slutet av densamma. Möjligheten att missförstå ord är praktiskt taget lika med noll. Eftersom detta är de ord vi lär oss för att foga samman eller framföra i stort sett allting vi säger, och eftersom forskningen har visat att det är dessa ord som folk oftast missuppfattar, är denna bok i sig själv ett jättelikt steg i riktning mot läs- och skrivkunnighet.

Nästa steg i Key to Life-kursen, när nu den studerande har förberetts, involverar ännu ett avgörande men förbisett utbildnings-redskap: ordboken. De flesta studerande har aldrig fått lära sig exakt hur man använder en ordbok och när de försöker använda en, står de inför ett potentiellt minfält av missförstådda ord och symboler. Eftersom en ordbok är avsedd att användas för att bringa klarhet och förståelse, var detta ytterligare ett problem som L. Ron Hubbard ställdes inför.

Begrunda det följande: Med tanke på den förmåga som missförstådda ord och symboler har att blockera förståelsen, från det ögonblick man stöter på dem, vad kan en studerande – ung eller gammal – få ut av detta:

Konstruktiv [kån`- el. - i`v]
adj. ~ t
ordled:kon-strukt-iv

innan han ens har kommit till definitionen av själva ordet?

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation