Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KEY TO LIFE

Uttrycket “funktionell analfabetism” betecknar det tillstånd där en person förefaller att klara sig hyfsat i livet, men att hans läs- och skrivförmåga i praktiken är så bristfällig, att han praktiskt taget är analfabet. Detta är resultatet av ett skolsystem som för många elever inte har fungerat som mycket mer än en barnvakt i 9 års tid. Sedan släpps de lösa, så gott som ur stånd att bidra i samhället. Risken är därför stor att samhället i stället tvingas försörja dem. Termen funktionell analfabetism är i själva verket detsamma som “analfabetism” och är resultatet av ett utbildningssystem som har givits förtroendet att bibringa de unga lärdom och fostran. I stället har det sorgligen svikit dem och därmed även svikit resten av samhället.

I USA finns det officiellt över 25 miljoner analfabeter. Ytterligare 45 miljoner, minst, klarar nätt och jämt av att leva produktiva liv. Tillsammans utgör dessa två kategorier nästan 49 % av USA:s vuxna befolkning, ett klart tecken på den allmänna nedgången i läs- och skrivkunnighet.

Mot slutet av 1970-talet testade L. Ron Hubbard universitetsutbildade personer; de prövades på texter som de läste för nöjes skull. Vad som då kom i dagen var att de inte förstod en stor del av vad de läste. De kunde uttala orden, men inte säga vad många av dessa ord betydde och de förstod inte helt vad de läste. Deras inlärningsförmåga hade blockerats. Dessa upptäckter skulle inte förvåna lärare ens vid de bästa universiteten, eftersom de rutinmässigt finner studerande som inte förstår vad de läser, oavsett hur goda resultat de uppnått i de standardiserade inträdesproven.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation