Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

För att göra det möjligt för en person att råda bot på verkningarna av missförstådda ord, utvecklade L. Ron Hubbard ett ämne som kallas orduppklaring. Orduppklaring är en del av det större ämnet studieteknologi, men har i sig själv många olika användningsområden. Orduppklaring kan definieras som “handlingen att avlägsna okunnighet om, missförståelse av och falska definitioner för ord samt att undanröja de saker som förhindrar bruket av orden eller ämnet”.

Under sina iakttagelser av samhället konstaterade L. Ron Hubbard att det under 1900-talet hade skett en försämring av läs- och skrivkunnigheten. Denna slutsats är ofrånkomlig om man tittar på de politiska tal som gavs och den litteratur som skrevs för hundra eller till och med femtio år sedan, och gör en jämförelse med vad som finns idag. Han lade märke till att allmänheten blev alltmer beroende av radio, filmer och television, som alla innehåller det talade ordet. Han beaktade därvid möjligheten att folk måhända inte helt uppfattade eller begrep budskapen i dessa medier. Hans iakttagelser bekräftades då en rundfråga från en reklamfirma visade att TV-tittarna missförstod mellan en tredjedel och en fjärdedel av allt det programmaterial de tittade på – en alarmerande upptäckt. Inte nog med att det har allvarliga ekonomiska följder, vilket påpekades i denna undersökning – eftersom så mycket som en tredjedel av de ekonomiska medlen är bortkastade därför att allmänheten inte förstår informationen. Men vad som är viktigare: en så hög grad av icke-förståelse kan väcka motvilja och till och med aggression hos tittarna.

När man talar eller skriver har man ett ansvar gentemot andra: att tala och skriva på ett sådant sätt att de förstår en. Vidare har man ett ansvar gentemot sig själv: att förvissa sig om att man förstår vad man ser och hör.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation