Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

L. Ron Hubbard utvecklade nio olika metoder för orduppklaring och flera därmed besläktade tekniker, för att få bukt med verkningarna av missförstådda ord och falsk information. Varje metod utgör ett speciellt sätt att finna icke-förståelse, genom att identifiera de bakomliggande missförstådda orden och sedan hjälpa personen att till fullo förstå dessa ord så att han kan införliva dem med sin egen vokabulär. Arbetet med att utveckla dessa nio metoder omfattar tusentals forskningstimmar och hundratusentals fallstudier.

Alla de odefinierade ord och symboler, som elever omedvetet samlar på sig under de nio, eller tolv eller fler år som de tillbringar i skolan, kan bli till ett allvarligt hinder i livet, både vad gäller kunskaper och produktivitet. Även utanför skolan, i vardagslivet, möter en person dagligen ord och symboler som han inte förstår. Dessa kommer också att begränsa hans kompetens.

Med hjälp av de olika teknikerna för orduppklaring kan man “rehabilitera” hela ämnesområden, som man aldrig förstod och därför heller aldrig kunde använda i livet, och faktiskt komma att förstå dem och bli i stånd att använda dem. Så kraftfull är uppklaring av missförstådda ord. Varhelst kommunikation används, ges eller mottas kommer teknologin för orduppklaring till god nytta.

L. Ron Hubbard sade en gång: “Framtiden är obruten mark, och som sådan saknar den motstycke, för den är gränslös. Den är ett område som vi alla kommer att färdas in i och igenom, oberoende av vad vi gör.” Det räcker med att läsa tidningsrubrikerna för att se att de sociala problemen bara blir större praktiskt taget överallt och att de varslar om en dyster framtid. Droger, kriminalitet, arbetslöshet, fattigdom och våld är alla tecken på de vittgående konsekvenser som misslyckandena inom undervisningen har fått. Många av de som är insnärjda i dessa problem hade kunnat vara lyckligare och mer produktiva om de bara hade fått lära sig hur man lär sig. Om studieteknologin tas i bruk, kommer den att rädda både existerande och framtida generationer.

För information om hur du kan studera vilket ämne som helst mer effektivt, besök vår studieteknologisida på http://www.studytechnology.org

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation