Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING


EN TEKNOLOGI FÖR ÖKAD FÖRSTÅELSE

Under de år som följde på L. Ron Hubbards upptäckt rörande betydelsen av missförstådda ord, utvecklade han en omfattande teknologi som sätter en person i stånd att handskas med missförstådda ord och symboler.

Idéer överförs från en person till en annan, eller till flera andra personer, med hjälp av ord, symboler, ljud, bilder och känslor och även genom association till förflutna ting. Den främsta av dessa faktorer är ord. Detta är fallet i alla högre kulturer och gäller både det skrivna och det talade ordet. Det finns hela kunskapsområden som tar upp utvecklingen och betydelsen av ord, många av dem mycket lärda och värdefulla – men det har praktiskt taget aldrig gjorts några efterforskningar beträffande ords inflytande eller vilka konsekvenserna blir när de missförstås eller används felaktigt.

Det fanns en sak som ingen hade undersökt eller ens kände till innan L. Ron Hubbard utvecklade studieteknologin, nämligen att idéflödet i ett meddelande eller studieämne kan blockeras på ett sådant sätt att all ytterligare förståelse hämmas. Missförstådda ord kan till och med leda till okunnighet och apati, och kan förorsaka uppror i klassrummet och sänkt produktivitet på arbetsplatsen.

Ingen kännedom om dessa faktorer existerade före Scientologin. Därför fanns det naturligt nog heller ingen teknologi med vars hjälp man kunde råda bot på problemet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation