Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Den tredje barriären – det missförstådda ordet

Den tredje studiebarriären är den viktigaste av de tre. Den är den främsta faktorn i samband med dumhet och många andra oönskade tillstånd.

Denna tredje barriär är det missförstådda ordet. En missförstådd definition, en icke-förstådd definition eller ett odefinierat ord kan fullständigt blockera ens förståelse av ett ämne och kan till och med få en att överge det helt och hållet.

Denna banbrytande upptäckt när det gäller utbildning har ett mycket stort användningsområde, men tyvärr hade den här barriären förbisetts av varenda utbildningsverksam person i historien.

Att gå förbi ett ord eller tecken som man inte har en korrekt definition för orsakar en tydligt märkbar känsla av tomhet eller att vara “urlakad”. Man får en känsla av att “vara smått frånvarande” och börjar känna ett slags nervös hysteri. Dessa reaktioner skiljer sig klart från dem som härrör från de båda andra barriärerna.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation