Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Kursmaterialet till Studerandehatten omfattar L. Ron Hubbards hela studieteknologi, vilken står att finna i hans skrifter och inspelade föreläsningar. Finns även översatt på ett flertal språk.STUDERANDEHATTEN

Dessa studiebarriärer och metoderna för hur man avhjälper dem tas upp och behandlas på en Scientologi-kurs som kallas Studerandehatten. (“Hatt” är en vanlig term i engelskan för att ange en viss tilldelad uppgift eller funktion och härrör från det faktum att det inom många yrkesgrupper är typen av huvudbonad som bärs som utgör ett kännetecken på specifika befogenheter. Även i Scientologin avser uttrycket ens uppgifter och åligganden. Det betecknar också det skriftliga material man studerar för att lära sig hur man sköter en viss funktion eller syssla – i det här fallet studier.) Studerandehatt-kursen innehåller den fullständiga teknologin för hur man studerar ett ämne, vilket som helst. Det är detta material man behöver för att kunna studera framgångsrikt. Detta är mycket viktigt för scientologer som vill genomgå Scientologi-utbildning. Det ger dem de hjälpmedel de behöver för att kunna förstå allting som de studerar. I nio föreläsningar om inlärning och utbildning, givna av L. Ron Hubbard, beskrivs en stor del av studieteknologin. Alla dessa föreläsningar ingår i kursen, jämte många av hans skrifter i ämnet.

På denna kurs lär man sig förstå barriärerna för studier fullständigt, man lär sig känna igen dem och hur man röjer dem ur vägen. Kursen visar hur man klarar upp ett missförstått ord så att man förstår det helt och fullt och kan använda det i både tal och skrift.

Studieteknologin har (vilket tas upp i kapitel 31) tagits i bruk på många platser: i skolor, universitet, företag och andra institutioner. För att göra denna teknologi tillgänglig för alla, tillhandahåller Scientologi-kyrkan (utöver det studiematerial som ingår i Studerandehatten) följande böcker:

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation