Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Den andra barriären – en alltför brant gradient

Nästa barriär är den alltför branta studiegradienten, dvs en alltför kraftig stegring i svårighetsgrad. Med andra ord: om en studerande tvingas utföra något nytt utan att ha förstått det föregående steget, blir resultatet förvirring.

Denna barriär ger upphov till en annan uppsättning fysiologiska reaktioner. När man stöter på en alltför brant gradient upplever man en sorts förvirring eller en känsla av att det går runt i huvudet.

Svårigheten tillskrivs i regel det nya som man håller på med, men härrör i själva verket från det föregående steget. Det var någonting tidigare som personen inte riktigt förstod, och sedan blev han förvirrad över nästa steg. Denna studiebarriär är mycket uttalad inom praktiskt inriktade ämnen.

Ta till exempel en person som håller på att lära sig köra bil. Han har problem med att hålla sig kvar i den fil han befinner sig i samtidigt som han måste samordna händer och fötter för att lägga in en ny växel. Det visar sig att svårigheten ligger i någon tidigare handling som hade att göra med att växla. Kanske han inte kände sig riktigt väl till mods med att lägga in de olika växlarna då bilen stod stilla med motorn avstängd. Om man inser att det förhåller sig så, kan man gå tillbaka till det tidigare steget och hjälpa personen igenom det tills han kommer till en punkt där han utan svårighet kan lägga in de olika växlarna på en stillastående bil, innan han gör det på en bil i rörelse.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation