Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Den första barriären – brist på massa

Att försöka utbilda någon utan att ha den massa, (dvs det föremål) som han kommer att befatta sig med, till hands, kan försvåra hans studier oerhört. Detta är den första studiebarriären.

Om man till exempel läser om traktorer, är den tryckta sidan och det talade ordet inte en ersättning för att faktiskt ha en traktor tillhands. Om en person inte har en traktor att förknippa det skrivna ordet med, eller åtminstone bilder av en traktor, kan det göra det omöjligt för honom att förstå ämnet traktorer.Att försöka undervisa någon i ett ämne utan att faktiskt ha föremålet i fråga tillhands, eller ha det tillgängligt, leder till bestämda fysiologiska reaktioner. En studerande som stöter på denna barriär tenderar att känna sig hoptryckt, böjd, liksom snurrig, “död”, uttråkad och uppretad. Det kan sluta med att hans ansikte känns sammanpressat, att han får huvudvärk och en konstig känsla i magen. Från och till kan han känna sig yr och kan mycket ofta få ont i ögonen. Dessa reaktioner är ganska vanliga, men tillskrivs felaktigt andra orsaker såsom dålig belysning, att man studerar för sent på kvällen eller en mängd andra felaktiga skäl. Den verkliga orsaken är brist på massa i det ämne man studerar.

Denna barriär överbryggas genom att man tillhandahåller själva föremålet – i exemplet ovan alltså en traktor eller en rimlig ersättning för en traktor. En del lärare och utbildare har instinktivt känt till detta, men oftast har man bara tillämpat det på yngre elever och man har förvisso inte insett hur viktigt det är på alla utbildningsnivåer.

Att försöka utbilda någon utan att ha den massa, (dvs det föremål) som han kommer att befatta sig med, till hands, kan försvåra hans studier oerhört. Detta är den första studiebarriären.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation